درباره ما


شرکت توسعه ارتباطات اندیشه نوین ساوا با نام تجاری پست رسان  از جمله شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات , خدمات بانکی و تجارت الکترونیک می باشد موضوع اصلی شرکت عبارت است از طراحی, تولید, ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه ها , خدمات بانکی و تجارت الکترونیک از جمله پرداخت آنلاین، برنامه نویسی, طراحی وب سایت, پروژه های مالی و ارائه خدمات میزبانی و ... ادامه به شرح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت می باشد